fbpx

Oprawy z certyfikatem CNBOP w naszej ofercie

STRONA GŁÓWNA » OŚWIETLENIE » Oprawy z certyfikatem CNBOP w naszej ofercie

OPRAWY DISANO Z CNBOP

Oprawą awaryjną, zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22 jest każda oprawa przeznaczona do stosowania, podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego, która może być zasilana centralnie z baterii lub posiadać własne zasilanie. 

Tym samym, w przypadku gdy oprawa oświetleniowa będzie pełniła funkcję oprawy awaryjnej, należy poddać ją procesowi dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, na zgodność z pkt. 13.2. załącznika do rozporządzenia rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553). 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598 Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Poniżej przedstawiamy oprawy produkcji DISANO certyfikowane przez CNBOP na wniosek JANEX-ELEKTRO.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn